روش های کاشت میوه

      هیچ دیدگاهی برای روش های کاشت میوه ثبت نشده

[unable to retrieve full-text content]

با استفاده از دانه یا برگ میوه ها و قرار دادن آنها در خاک، می توان یک نهال و سپس ده ها میوه در اختیار داشت.