۲۲ بهمن ماه به روایت تصویر

[unable to retrieve full-text content]

حضور پور شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه روز مبارزه با استکبار جهانی