نانسی پلوسی؛ حامی منافقین، امید غربگرایان

[unable to retrieve full-text content]

در حالی غربگرایان از روی کار آمدن نانسی پلوسی – رئیس مجلس نمایندگان آمریکا – خوشحال هستند که وی بارها از سازمان منافقین حمایت کرده است.