بعد از بدل برانکو، بدل وینفرد شفر هم از راه رسید

[unable to retrieve full-text content]

بعد از بدل برانکو، بدل وینفرد شفر هم در روانسر کرمانشاه پیدا شد!