طرح | به سوی بهشت

      هیچ دیدگاهی برای طرح | به سوی بهشت ثبت نشده

[unable to retrieve full-text content]

امام جواد(ع):«هر کس پدرم را زیارت کند و در مسیر زیارت به سبب بارش باران، سرما و یا گرما و یا هر چیز دیگرى اذیت شود و به رنج افتد، جسد او بر آتش جهنم حرام خواهد شد.»