کاش ذره ای از ایمان تو را بعضی مسئولان داشتند

[unable to retrieve full-text content]

خدا از نیروهای امریکایی قوی تر است.