(ویدیو) معلمی که از دعوای دانش آموزش فیلم می گیرد

[unable to retrieve full-text content]

در یکی از مدارس ایالت های آمریکا زمانی که دو دانش آموز در حال درگیری شدید بدند معلم آن ها به جای اینکه آن ها را از یکدیگر جدا کند با تشویق آن ها به ادامه درگیری با موبایل از آن ها فیلم گرفت.