کاهش اعتماد شهروندان آمریکایی به عملکرد دولت ترامپ و دیوانه بازی های او + فیلم

[unable to retrieve full-text content]

نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد ، میزان اعتماد عمومی به عملکرد دولت آمریکا در بین شهروندان آمریکایی و دیگر کشوهای جهان کاهش یافته است.