عکس | لقمه بزرگتر از دهان نیسان آبی!

[unable to retrieve full-text content]

در تصویر زیر حمل بارغیراصولی و خطرساز نیسان را می بینید.