دیدارهای وزیرامورخارجه / ۲۶ شهریور ۹۷

[unable to retrieve full-text content]

سفرای جدید بلژیک «خانم ورونیک پتی» ، هلند(ژان لوئی ورنر) و قطر( محمد بن حمد الهاجری) برای تقدیم رونوشت استوارنامه ظهردوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ با دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کردند.