اختراع تازه دانشمندان فناوری/دستکش رباتیک منعطف برای معلولان

[unable to retrieve full-text content]

دانشمندان موفق به ساخت نوعی دستکش برای توانبخشی به دست افراد معلول شدند. در پانزدهم فوریه پژوهشگران در یک گردهمایی علمی بزرگ، تعدادی دستگاه جدید را که برای غلبه بر چنین محدودیت های فیزیکی توسعه داده شده اند معرفی کردند. یکی از این دستگاه ها دستکش رباتیک منعطف بود که برای کمک به افراد ناتوان در گرفتن اجسام توسعه داده شده است.