علیرضا جهانبخش با ارزش ترین فوتبالیست ایرانی شاغل در اروپا است

[unable to retrieve full-text content]

علیرضا جهانبخش ستاره ایرانی لیگ هلند حال با ارزش ترین فوتبالیست شاغل در اروپا است.