ابتکار جالب یک تشکل دانشجویی برای تبلیغ انتخابات سالانه دریافت

[unable to retrieve full-text content]

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان برای تبلیغ رویدادهای مختلف بیستمین دوره انتخابات این تشکل، از یک طرح ابتکاری استفاده کرده است.