تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت

دریافت خبر : پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴

تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت
منوچهر یگانه دوست عکاس پیشکسوت ایرنا امروز پنجشنبه ۲۳ فروردین در سن ۷۷ سالگی درگذشت.

عکس ها: ایرنا
۶۱۲۸۲

اخبار پیشنهادی:

  تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت
  تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت
  تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت
  تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت
  تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت
  تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت
  تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت
  تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت
  تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت
  تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت
  تصاویر | مروری بر خاطرات مرحوم منوچهر یگانه دوست، عکاس پیشکسوت

  Let’s block ads! (Why?)